Kinguin advent rest
 
 

Hỗ trợ & liên hệ

Vui lòng đảm bảo rằng câu hỏi không nằm trong Những câu hỏi thường gặp, trong đó bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về cách sử dụng DLCompare, trên nền tảng tải xuống, về mua game trực tuyến hoặc về lựa chọn cửa hàngDRM mà game sử dụng. ×
Bạn phải đăng nhập để điền vô các biểu mẫu
Bạn muốn hợp tác với DLCompare
Các trường có dấu * là bắt buộc
Bạn dùng DLCompare để mua một sản phẩm và đang gặp vấn đề
Các trường có dấu * là bắt buộc
Bạn muốn liên kết trang web của bạn với DLCompare
Các trường có dấu * là bắt buộc
Để hỏi về một vấn đề không liên quan đến các chủ để đã được đề cập.
Các trường có dấu * là bắt buộc

Chat với chúng tôi

Click vào Discord bên dưới..
Then, the official site of Discord will open in a new tab, where you only have to click on Open Discord in your browser. Enter your nickname, check the box that allows you to accept Discord's terms of use and privacy policy. Dịch vụ này được đề xuất mà không có bất kỳ nghĩa vụ kết quả nào trên cơ sở tự nguyện và thân thiện. Xin thứ lỗi cho chúng tôi nếu chúng tôi không thể trả lời bạn hoặc giúp bạn ngay lập tức, do đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email bằng một trong các biểu mẫu nêu trên.

Cách kích hoạt game tiếng Nga trên Steam

Thực hiện theo hướng dẫn này và tìm hiểu cách kích hoạt khóa Steam tiếng Nga của bạn bằng VPN

Cách kích hoạt game trên Origin

Hướng dẫn từng bước kích hoạt game Origin / EA của bạn

Step into the time-bending world of Stargate: Timekeepers, where strategy and mystery converge in epic battles. Ready for the temporal mission? The gates beckon.
DLCompare Extension