Mua Metaphor: ReFantazio key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 7 nhà cung cấp hỗ trợ 1 hệ thống DRM: Steam trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 2 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 11 giá (digital) .

  Giá tốt nhất cho Metaphor ReFantazio là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Phí

  Bình luận về Metaphor: ReFantazio

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Danh mục : Hành động , Phiêu lưu , Nhập vai
  • Tác giả : Sega
  • Nhà phát triển : Atlus
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 10 tháng 10, 2024
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 10
   • CPU : Core i5
   • RAM : 8 GB
   • GPU : GeForce1050
   • Dung lượng : 80 GB
   • Kiến nghị
   • OS : Windows 11
   • CPU : Core i5
   • RAM : 8 GB
   • GPU : GeForce1050
   • Dung lượng : 80 GB