Danh sách phần mềm - Hệ điều hành

Hệ điều hành của bạn là phần mềm quan trọng nhất trên máy tính của bạn. Hệ điều hành quản lý tất cả phần mềm và phần cứng chạy trên máy của bạn. Nó cho phép bạn chạy tất cả các chương trình đã cài đặt và xử lý các tài nguyên phù hợp để phân bổ cho chúng. Nó quản lý phần mềm chạy phần cứng máy tính của bạn. Nó xử lý việc lưu trữ dữ liệu và cho phép bạn ra lệnh cho máy tính của mình thông qua giao diện đồ họa người dùng. Không có hệ điều hành, máy tính chỉ là một cái chặn giấy đắt tiền. Mặc dù một hệ điều hành thường đi kèm với một máy tính mới, đôi khi bạn có thể muốn thay đổi hoặc thêm một hệ điều hành khác và bạn có thể làm điều đó. Windows, macOS và Linux là những hệ điều hành phổ biến nhất, nhưng cũng có những hệ điều hành khác. Duyệt và chọn hệ điều hành nào phù hợp nhất với bạn.