Mua Dragon Ball: Sparking! Zero key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 8 nhà cung cấp hỗ trợ 3 hệ thống DRM: Steam, Xbox Live, Sony PSN trên 3 nền tảng - PC, PS5, Xbox Series X. Trò chơi cung cấp 3 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 27 giá (digital) .

  Giá tốt nhất cho Dragon Ball Sparking! Zero là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Sử dụng PS5 của bạn trên Playstation Network.

  Mã cho Xbox để được kích hoạt trên Xbox Live.

  Phí

  Bình luận về Dragon Ball: Sparking! Zero

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Danh mục : Hành động
  • Tác giả : BANDAI NAMCO Entertainment
  • Nhà phát triển : Spike Chunsoft Co., Ltd.
  • Chế độ : Solo, Multiplayer
  • Ngày ra mắt : 10 tháng 10, 2024
  • Cấu hình yêu cầu
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12