Mua Sentinels of the Multiverse key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 7 nhà cung cấp hỗ trợ 1 hệ thống DRM: Steam trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 1 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 8 giá (digital) .

  Giá tốt nhất cho Sentinels of the Multiverse là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Phí

  Bình luận về Sentinels of the Multiverse

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Sentinels of the Multiverse
  • Danh mục : Chiến lược , Card & Board
  • Tác giả : Handelabra Games Inc.
  • Nhà phát triển : Handelabra Games Inc.
  • Chế độ : Solo, Co-op
  • Ngày ra mắt : 22 tháng 12, 2014
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : XP / Vista / 7 / 8
   • CPU : SSE2 instruction set support
   • RAM : 2GB
   • GPU : DirectX9 capabilities
   • Dung lượng : 2GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 7