Mua White Night

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua White Night PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : White Night
  • Danh mục : Phiêu lưu
  • Tác giả : Activision
  • Nhà phát triển : Osome studio
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 3 tháng 3, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows Vista / 7 / 8
   • CPU : Core 2 Duo E6750 2.66 GHz / Athlon 64 X2 6000+ 2.60 GHz
   • RAM : 2Gb
   • GPU : Geforce GTS 250 or Radeon HD 4770
   • Dung lượng : 2Gb
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12
  DLCompare Extension