Instant Gaming EU
 
 

Mua White Night key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua White Night PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho White Night là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về White Night

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : White Night
  • Danh mục : Phiêu lưu
  • Tác giả : Activision
  • Nhà phát triển : Osome studio
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 3 tháng 3, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows Vista / 7 / 8
   • CPU : Core 2 Duo E6750 2.66 GHz / Athlon 64 X2 6000+ 2.60 GHz
   • RAM : 2Gb
   • GPU : Geforce GTS 250 or Radeon HD 4770
   • Dung lượng : 2Gb
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12