Mua Kholat

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Kholat PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Kholat
  • Danh mục : Phiêu lưu
  • Tác giả : IMGN.PRO
  • Nhà phát triển : IMGN.PRO
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 9 tháng 6, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows 7 32-bit
   • CPU : Intel Core i3
   • RAM : 4GB
   • GPU : GeForce GTX 470
   • Dung lượng : 5GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12
  DLCompare Extension