Mua Kholat key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 14 nhà cung cấp hỗ trợ 1 hệ thống DRM: Steam trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 1 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 15 giá (digital) .

  Giá tốt nhất cho Kholat là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Phí

  Bình luận về Kholat

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Kholat
  • Danh mục : Phiêu lưu
  • Tác giả : IMGN.PRO
  • Nhà phát triển : IMGN.PRO
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 9 tháng 6, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 7 32-bit
   • CPU : Intel Core i3
   • RAM : 4GB
   • GPU : GeForce GTX 470
   • Dung lượng : 5GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12