Mua Armello key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 11 nhà cung cấp hỗ trợ 1 hệ thống DRM: Steam trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 1 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 13 giá (digital) .

  Giá tốt nhất cho Armello là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Phí

  Bình luận về Armello

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Armello
  • Danh mục : Phiêu lưu , Nhập vai , Chiến lược
  • Tác giả : League of Geeks
  • Nhà phát triển : League of Geeks
  • Chế độ : Solo, Multiplayer
  • Ngày ra mắt : 1 tháng 9, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 7 (64-Bit)
   • CPU : Dual-core 2.0 GHz
   • RAM : 2 GB
   • GPU : 1 GB VRAM
   • Dung lượng : 4 GB
   • Kiến nghị
   • CPU : Quad-core 2.5 GHz
   • RAM : 4 GB
   • GPU : 1 GB VRAM
   • Dung lượng : 4 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 7ESRB E10