Instant Gaming EU
 
 

Mua Torchlight key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Torchlight PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Torchlight là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về Torchlight

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Torchlight
  • Danh mục : Nhập vai
  • Tác giả : Gearbox Software
  • Nhà phát triển : Runic Games
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 27 tháng 10, 2009
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 2000
   • CPU : x86-compatible 800MHz
   • RAM : 512 MB
   • GPU : ATI Radeon 7200, NVIDIA GeForce 2
   • Dung lượng : 400 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12