Mua Torchlight key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 15 nhà cung cấp hỗ trợ 1 hệ thống DRM: Steam trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 1 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 19 giá (digital) .

  Giá tốt nhất cho Torchlight là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Phí

  Bình luận về Torchlight

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Torchlight
  • Danh mục : Nhập vai
  • Tác giả : Gearbox Software
  • Nhà phát triển : Runic Games
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 27 tháng 10, 2009
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 2000
   • CPU : x86-compatible 800MHz
   • RAM : 512 MB
   • GPU : ATI Radeon 7200, NVIDIA GeForce 2
   • Dung lượng : 400 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12