Mua Supreme Commander

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Supreme Commander PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Danh mục : Chiến lược
  • Tác giả : Square Enix
  • Nhà phát triển : Gas Powered Games
  • Chế độ : Solo, Multiplayer
  • Ngày ra mắt : 28 tháng 9, 2011
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows XP SP 2
   • CPU : Intel 3.0 GHz / AMD equivalent
   • RAM : 1 GB
   • GPU : 256 MB Video
   • Dung lượng : 8 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12
  DLCompare Extension