Mua Supreme Commander key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 10 nhà cung cấp hỗ trợ 2 hệ thống DRM: Steam, GOG Galaxy trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 2 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 22 giá (digital) .

  Giá tốt nhất cho Supreme Commander là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Khóa CD để sử dụng trên ứng dụng khách GOG GALAXY để tải xuống trò chơi của bạn.

  Phí

  Bình luận về Supreme Commander

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Danh mục : Chiến lược
  • Tác giả : Square Enix
  • Nhà phát triển : Gas Powered Games
  • Chế độ : Solo, Multiplayer
  • Ngày ra mắt : 28 tháng 9, 2011
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP SP 2
   • CPU : Intel 3.0 GHz / AMD equivalent
   • RAM : 1 GB
   • GPU : 256 MB Video
   • Dung lượng : 8 GB
   • Kiến nghị
   • CPU : processor
   • RAM : 512 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12