Instant Gaming EU
 
 

Mua Supreme Commander key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Supreme Commander PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Supreme Commander là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Khóa CD để sử dụng trên ứng dụng khách GOG GALAXY để tải xuống trò chơi của bạn.

  Bình luận về Supreme Commander

  • Thông tin kỹ thuật

  • Danh mục : Chiến lược
  • Tác giả : Square Enix
  • Nhà phát triển : Gas Powered Games
  • Chế độ : Solo, Multiplayer
  • Ngày ra mắt : 28 tháng 9, 2011
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP SP 2
   • CPU : Intel 3.0 GHz / AMD equivalent
   • RAM : 1 GB
   • GPU : 256 MB Video
   • Dung lượng : 8 GB
   • Kiến nghị
   • CPU : processor
   • RAM : 512 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12