Mua RollerCoaster Tycoon World key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 17 nhà cung cấp hỗ trợ 1 hệ thống DRM: Steam trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 2 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 31 giá (digital) .

  Giá tốt nhất cho RollerCoaster Tycoon World là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Phí

  Bình luận về RollerCoaster Tycoon World

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : RollerCoaster Tycoon World
  • Danh mục : Mô phỏng , Chiến lược
  • Tác giả : Atari
  • Nhà phát triển : Nvizzio Creations
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 16 tháng 11, 2016
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 7 (64-bit)
   • CPU : 2.3 Ghz Core i5
   • RAM : 4 GB
   • GPU : 1 GB Video
   • Dung lượng : 10 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 3