Instant Gaming EU
 
 

Mua RollerCoaster Tycoon World key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua RollerCoaster Tycoon World PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho RollerCoaster Tycoon World là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về RollerCoaster Tycoon World

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : RollerCoaster Tycoon World
  • Danh mục : Mô phỏng , Chiến lược
  • Tác giả : Atari
  • Nhà phát triển : Nvizzio Creations
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 16 tháng 11, 2016
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 7 (64-bit)
   • CPU : 2.3 Ghz Core i5
   • RAM : 4 GB
   • GPU : 1 GB Video
   • Dung lượng : 10 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 3