Mua Kingdom key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 5 nhà cung cấp hỗ trợ 1 hệ thống DRM: Steam trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 2 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 6 giá (digital) .

  Giá tốt nhất cho Kingdom là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Phí

  Bình luận về Kingdom

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Kingdom
  • Danh mục : Mô phỏng , Chiến lược
  • Tác giả : Raw Fury
  • Nhà phát triển : Noio
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 21 tháng 10, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows Vista
   • CPU : Dual Core
   • RAM : 1 GB
   • Dung lượng : 512 MB
   • Kiến nghị
   • RAM : 4 GB
   • Dung lượng : 1 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12