Instant Gaming EU
 
 

Mua Kingdom key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Kingdom PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Kingdom là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về Kingdom

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Kingdom
  • Danh mục : Mô phỏng , Chiến lược
  • Tác giả : Raw Fury
  • Nhà phát triển : Noio
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 21 tháng 10, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows Vista
   • CPU : Dual Core
   • RAM : 1 GB
   • Dung lượng : 512 MB
   • Kiến nghị
   • RAM : 4 GB
   • Dung lượng : 1 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12