Mua battlezone 98 REDUX key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 14 nhà cung cấp hỗ trợ 1 hệ thống DRM: Steam trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 2 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 29 giá (digital) .

  Giá tốt nhất cho battlezone 98 REDUX là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Phí

  Bình luận về battlezone 98 REDUX

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : battlezone 98 REDUX
  • Danh mục : Hành động , Chiến lược
  • Tác giả : rebellion
  • Nhà phát triển : Big Boat Interactive
  • Chế độ : Solo, Multiplayer
  • Ngày ra mắt : 18 tháng 4, 2016
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP
   • CPU : Dual-core CPU SSE3 / AMD Athlon 64 X2 4200
   • RAM : 2GB
   • GPU : GeForce 8800 series / ATI Radeon HD 2600 Pro
   • Dung lượng : 2GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12