Mua Way of the Samurai 3

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Way of the Samurai 3 PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Way of the Samurai 3
  • Danh mục : Hành động , Phiêu lưu
  • Tác giả : Spike Chunsoft Co., Ltd.
  • Nhà phát triển : ACQUIRE Corp.
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 23 tháng 3, 2016
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows 7
   • CPU : 2.13GHz Intel Core2 Duo or equivalent
   • RAM : 1 GB RAM
   • GPU : DirectX 9.0c compatible graphics card with 512Mb RAM and sup
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 16
  DLCompare Extension