Mua Into the Stars

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Into the Stars PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Into the Stars
  • Danh mục : Mô phỏng , Chiến lược
  • Tác giả : Iceberg Interactive
  • Nhà phát triển : Fugitive Games
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 4 tháng 3, 2016
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows 7
   • CPU : 2.5 GHz Intel or AMD processor
   • RAM : 8 GB
   • GPU : GeForce 470 GTX / AMD Radeon 6870 HD
   • Dung lượng : 2 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 7
  DLCompare Extension