Mua Into the Stars key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 14 nhà cung cấp hỗ trợ 1 hệ thống DRM: Steam trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 2 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 18 giá (digital) .

  Giá tốt nhất cho Into the Stars là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Phí

  Bình luận về Into the Stars

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Into the Stars
  • Danh mục : Mô phỏng , Chiến lược
  • Tác giả : Iceberg Interactive
  • Nhà phát triển : Fugitive Games
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 4 tháng 3, 2016
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 7 (64 bit)
   • CPU : 2.5 GHz
   • RAM : 8 GB
   • GPU : GeForce 470 GTX / Radeon 6870 HD
   • Dung lượng : 2 GB
   • Kiến nghị
   • OS : Windows 8.1
   • CPU : Quad-core
   • RAM : 16 GB
   • GPU : DX11 Compatible
   • Dung lượng : 2 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 7