Mua STASIS key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 14 nhà cung cấp hỗ trợ 2 hệ thống DRM: Steam, GOG Galaxy trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 2 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 31 giá (digital) .

  Giá tốt nhất cho STASIS là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Khóa CD để sử dụng trên ứng dụng khách GOG GALAXY để tải xuống trò chơi của bạn.

  Phí

  Bình luận về STASIS

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : STASIS
  • Danh mục : Hành động , Phiêu lưu
  • Tác giả : The Brotherhood
  • Nhà phát triển : The Brotherhood
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 31 tháng 8, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP
   • CPU : 2 GHz Dual Core
   • RAM : 2 GB
   • GPU : Nvidia GeForce 205 / AMD Radeon HD 3400 Series
   • Dung lượng : 5 GB
   • Kiến nghị
   • CPU : (Dual Core)
   • RAM : 4 GB
   • GPU : GeForce 405, Radeon HD 5400 Series or higher
   • Dung lượng : 5 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 18