Mua TerraTech key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 13 nhà cung cấp hỗ trợ 1 hệ thống DRM: Steam trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 2 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 42 giá (digital) .

  Giá tốt nhất cho TerraTech là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Phí

  Bình luận về TerraTech

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : TerraTech
  • Danh mục : Hành động , Mô phỏng , Chiến lược
  • Tác giả : Payload Studios
  • Nhà phát triển : Payload Studios
  • Chế độ : Solo, Multiplayer, Co-op
  • Ngày ra mắt : 10 tháng 8, 2018
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 7 (64 bit)
   • CPU : Core 2 Duo T7600 / Athlon 64 FX-60
   • RAM : 4 GB
   • GPU : GeForce 520M
   • Dung lượng : 1 GB
   • Kiến nghị
   • CPU : Core i5 750 / Phenom II X4 945
   • RAM : 6 GB
   • GPU : GeForce GTX 260 / Radeon HD 5670
   • Dung lượng : 2 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 7ESRB E10