Mua TerraTech

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua TerraTech PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : TerraTech
  • Danh mục : Mô phỏng , Chiến lược
  • Tác giả : Payload Studios
  • Nhà phát triển : Payload Studios
  • Chế độ : Solo, Multiplayer, Co-op
  • Ngày ra mắt : 10 tháng 8, 2018
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows 7 (64 bit)
   • CPU : Core 2 Duo T7600 / Athlon 64 FX-60
   • RAM : 4 GB
   • GPU : GeForce 520M
   • Dung lượng : 1 GB
   • Recommended
   • CPU : Core i5 750 / Phenom II X4 945
   • RAM : 6 GB
   • GPU : GeForce GTX 260 / Radeon HD 5670
   • Dung lượng : 2 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 7ESRB E10
  DLCompare Extension