Instant Gaming EU
 
 

Mua Port Royale key

  Tạo thông báo cho giá

  Xin lỗi, hiện tại ko có giá nào cho Port Royale.
  Vui lòng quay lại sau hoặc thử chọn một quốc gia hoặc đơn vị tiền khác.

  Bạn cũng có thể muốn xem các sản phẩm có liên quan đến Port Royale bên dưới hoặc quay lại danh mục của Port Royale : Chiến lược
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Port Royale
  • Danh mục : Chiến lược
  • Tác giả : Ascaron Entertainment
  • Nhà phát triển : Kalypso
  • Chế độ : Solo, Multiplayer
  • Ngày ra mắt : 4 tháng 6, 2003
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP
   • CPU : 1 GHz Processor
   • RAM : 256 MB
   • GPU : 3D graphics card compatible with DirectX 7
   • Dung lượng : 338.3 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12