Mua Babel Rising key


  Xin lỗi, hiện tại ko có giá nào cho Babel Rising.
  Vui lòng quay lại sau hoặc thử chọn một quốc gia hoặc đơn vị tiền khác.

  Bạn cũng có thể muốn xem các sản phẩm có liên quan đến Babel Rising bên dưới hoặc quay lại danh mục của Babel Rising : Hành động
  • Thông tin kỹ thuật

  • Danh mục : Hành động , Chiến lược
  • Tác giả : Ubisoft
  • Nhà phát triển : Mando Productions
  • Chế độ : Solo, Co-op
  • Ngày ra mắt : 7 tháng 8, 2012
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP
   • CPU : Intel Pentium D 945 / Athlon 64 X2 3800+
   • RAM : 1 GB
   • GPU : 128 MB DirectX 9.0 compliant card
   • Dung lượng : 500 MB