Instant Gaming EU
 
 

Mua Babel Rising key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Babel Rising PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Babel Rising là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về Babel Rising

  • Thông tin kỹ thuật

  • Danh mục : Hành động , Chiến lược
  • Tác giả : Ubisoft
  • Nhà phát triển : Mando Productions
  • Chế độ : Solo, Co-op
  • Ngày ra mắt : 7 tháng 8, 2012
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP
   • CPU : Intel Pentium D 945 / Athlon 64 X2 3800+
   • RAM : 1 GB
   • GPU : 128 MB DirectX 9.0 compliant card
   • Dung lượng : 500 MB