Mua Babel Rising

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Babel Rising PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Danh mục : Hành động , Chiến lược
  • Tác giả : Ubisoft
  • Nhà phát triển : Mando Productions
  • Chế độ : Solo, Co-op
  • Ngày ra mắt : 7 tháng 8, 2012
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows XP
   • CPU : Intel Pentium D 945 / Athlon 64 X2 3800+
   • RAM : 1 GB
   • GPU : 128 MB DirectX 9.0 compliant card
   • Dung lượng : 500 MB
  DLCompare Extension