Mua Toki Tori

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Toki Tori PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Danh mục : Casual , Đi cảnh, Nhảy & Chạy
  • Tác giả : Two Tribes
  • Nhà phát triển : Two Tribes
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 28 tháng 1, 2010
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows XP
   • CPU : Intel Pentium 4 / Athlon XP 1.5 Ghz
   • RAM : 1 GB
   • GPU : DirectX 9 compatible 128MB VRAM
   • Dung lượng : 200 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 3
  DLCompare Extension