Mua Toki Tori key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 8 nhà cung cấp hỗ trợ 1 hệ thống DRM: Steam trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 1 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 9 giá (digital) .

  Giá tốt nhất cho Toki Tori là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Phí

  Bình luận về Toki Tori

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Danh mục : Casual , Đi cảnh, Nhảy & Chạy
  • Tác giả : Two Tribes
  • Nhà phát triển : Two Tribes
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 28 tháng 1, 2010
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP
   • CPU : Intel Pentium 4 / Athlon XP 1.5 Ghz
   • RAM : 1 GB
   • GPU : DirectX 9 compatible 128MB VRAM
   • Dung lượng : 200 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 3