Mua Shadow Man key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Shadow Man PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Shadow Man là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về Shadow Man

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Shadow Man
  • Danh mục : Hành động
  • Tác giả : Nightdive Studios
  • Nhà phát triển : Acclaim Studios Teeside
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 18 tháng 10, 2013
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP
   • CPU : Pentium 200 Mhz
   • RAM : 32 MB
   • GPU : Direct3D compatible 3D accelerator card
   • Dung lượng : 3 GB