Mua Shadow Man key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 8 nhà cung cấp hỗ trợ 1 hệ thống DRM: Steam trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 1 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 9 giá (digital) .

  Giá tốt nhất cho Shadow Man là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Phí

  Bình luận về Shadow Man

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Shadow Man
  • Danh mục : Hành động
  • Tác giả : Nightdive Studios
  • Nhà phát triển : Acclaim Studios Teeside
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 18 tháng 10, 2013
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP
   • CPU : Pentium 200 Mhz
   • RAM : 32 MB
   • GPU : Direct3D compatible 3D accelerator card
   • Dung lượng : 3 GB