Mua Star Ruler 2

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Star Ruler 2 PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Danh mục : Chiến lược
  • Tác giả : Blind Mind Studios
  • Nhà phát triển : Blind Mind Studios
  • Chế độ : Solo, Multiplayer, Co-op
  • Ngày ra mắt : 27 tháng 3, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows Vista
   • CPU : SSE2 Capable processor
   • RAM : 1 GB
   • GPU : AMD / Nvidia Graphics card with 512 MB VRAM
   • Dung lượng : 600 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12
  DLCompare Extension
  • Cũng phát hành bởi Blind Mind Studios
  • Star Ruler
   Star Ruler
   17.671₫