Mua Star Ruler 2 key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 7 nhà cung cấp hỗ trợ 2 hệ thống DRM: Steam, GOG Galaxy trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 1 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 10 giá (digital) .

  Giá tốt nhất cho Star Ruler 2 là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Khóa CD để sử dụng trên ứng dụng khách GOG GALAXY để tải xuống trò chơi của bạn.

  Phí

  Bình luận về Star Ruler 2

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Danh mục : Chiến lược
  • Tác giả : Blind Mind Studios
  • Nhà phát triển : Blind Mind Studios
  • Chế độ : Solo, Multiplayer, Co-op
  • Ngày ra mắt : 27 tháng 3, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows Vista
   • CPU : SSE2 Capable processor
   • RAM : 1 GB
   • GPU : AMD / Nvidia Graphics card with 512 MB VRAM
   • Dung lượng : 600 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12