Mua Democracy 3: Africa key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 5 nhà cung cấp hỗ trợ 1 hệ thống DRM: Steam trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 1 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 5 giá (digital) .

  Giá tốt nhất cho Democracy 3 Africa là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Phí

  Bình luận về Democracy 3: Africa

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Democracy 3 Africa
  • Danh mục : Mô phỏng , Chiến lược
  • Tác giả : Positech Games
  • Nhà phát triển : Positech Games
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 12 tháng 4, 2016
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP
   • CPU : 2 GHz Processor
   • RAM : 2 GB
   • GPU : DirectX Version 9.0c
   • Dung lượng : 500 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 3