Mua 80 Days key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 7 nhà cung cấp hỗ trợ 1 hệ thống DRM: Steam trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 1 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 8 giá (digital) .

  Giá tốt nhất cho 80 Days là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Phí

  Bình luận về 80 Days

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : 80 Days
  • Danh mục : Mô phỏng , Chiến lược
  • Tác giả : inkle Ltd
  • Nhà phát triển : inkle Ltd
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 28 tháng 9, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP
   • CPU : 2 Ghz Processor
   • RAM : 2 GB
   • GPU : DirectX Version 9.0c
   • Dung lượng : 2 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 3