Mua 80 Days

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua 80 Days PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : 80 Days
  • Danh mục : Mô phỏng , Chiến lược
  • Tác giả : inkle Ltd
  • Nhà phát triển : inkle Ltd
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 28 tháng 9, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows XP
   • CPU : 2 Ghz Processor
   • RAM : 2 GB
   • GPU : DirectX Version 9.0c
   • Dung lượng : 2 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 3
  DLCompare Extension