Mua Tracks of Thought key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 10 nhà cung cấp hỗ trợ 1 hệ thống DRM: Steam trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 1 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 10 giá (digital) .

  Giá tốt nhất cho Tracks of Thought là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Phí

  Bình luận về Tracks of Thought

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Tracks of Thought
  • Danh mục : Phiêu lưu , Casual , Nhập vai , Mô phỏng
  • Tác giả : indie.io
  • Nhà phát triển : Tidbits Play
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 8 tháng 6, 2024
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 7+
   • CPU : 2.0 GHz
   • RAM : 4 GB
   • GPU : DirectX 10
   • Dung lượng : 6 GB
   • Kiến nghị
   • RAM : 4 GB
   • Dung lượng : 6 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 7ESRB E