Instant Gaming EU
 
 

Mua TopSpin 2K25 key

 • PC
 • XboxOne
 • Xbox Series X
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua TopSpin 2K25 PC, XboxOne, Xbox Series X, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho TopSpin 2K25 là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Mã cho Xbox để được kích hoạt trên Xbox Live.

  Mã số cho Xbox để được kích hoạt trên Xbox Live.

  Bình luận về TopSpin 2K25

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : TopSpin 2025
  • Danh mục : Thể thao
  • Tác giả : 2K
  • Nhà phát triển : Hangar 13
  • Chế độ : Solo, Multiplayer, Co-op
  • Ngày ra mắt : 26 tháng 4, 2024
  • Cấu hình yêu cầu
   • Kiến nghị
   • CPU : Intel®️ Core™️ i5-4430 or equivalent
   • RAM : 8 GB
   • GPU : ®️ RTX 2060 or equivalent
   • Dung lượng : 30 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 3ESRB E