Mua Forgotten Seas key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 13 nhà cung cấp hỗ trợ 1 hệ thống DRM: Steam trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 1 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 15 giá (digital) .

  Giá tốt nhất cho Forgotten Seas là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Phí

  Bình luận về Forgotten Seas

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Forgotten Seas
  • Danh mục : Hành động , Phiêu lưu , Mô phỏng
  • Tác giả : indie.io
  • Nhà phát triển : Pangea Game Studios
  • Chế độ : Solo, Multiplayer, Co-op
  • Ngày ra mắt : 7 tháng 6, 2024
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 10 (64 bit)
   • CPU : Core i5-6600 / Ryzen 5 3500
   • RAM : 12 GB
   • GPU : GeForce GTX 960
   • Dung lượng : 5 GB
   • Kiến nghị
   • CPU : Core i5-8400 / Ryzen 5 4500
   • RAM : 16 GB
   • GPU : GeForce GTX 1060
   • Dung lượng : 5 GB