Mua Blockbuster Inc. key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 6 nhà cung cấp hỗ trợ 1 hệ thống DRM: Steam trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 1 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 9 giá (digital) .

  Giá tốt nhất cho Blockbuster Inc. là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Phí

  Bình luận về Blockbuster Inc.

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Blockbuster Inc.
  • Danh mục : Casual , Mô phỏng
  • Tác giả : Ancient Forge
  • Nhà phát triển : Super Sly Fox
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 6 tháng 6, 2024
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 7 (64 bit)
   • CPU : Core 2 Duo Q6867
   • RAM : 6 GB
   • GPU : GeForce GTX 660 / Radeon R7 370
   • Dung lượng : 5 GB
   • Kiến nghị
   • CPU : Core i5-1300F
   • RAM : 8 GB
   • GPU : GeForce GTX 1060
   • Dung lượng : 5 GB