Mua Chornobyl Liquidators + Hairdresser Simulator Bundle key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 2 nhà cung cấp hỗ trợ 1 hệ thống DRM: Steam trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 1 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 2 giá (digital) .

  Giá tốt nhất cho Chornobyl Liquidators + Hairdresser Simulator Bundle là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Phí

  Bình luận về Chornobyl Liquidators + Hairdresser Simulator Bundle

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Chornobyl Liquidators + Hairdresser Simulator Bundle
  • Danh mục : Phiêu lưu , Mô phỏng
  • Tác giả : Live Motion Games
  • Nhà phát triển : Live Motion Games
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 6 tháng 6, 2024
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 10
   • CPU : Core i5-6600K / Ryzen 3 1200
   • RAM : 8 GB
   • GPU : GeForce GTX 1050 Ti / Radeon R9 280X
   • Kiến nghị
   • CPU : Core i7-8700K / Ryzen 7 1700X
   • RAM : 16 GB
   • GPU : GeForce GTX 1070 / Radeon RX 5600XT