Mua NBA 2K24 Virtual Currency key

 • Xbox Series X

Shop yêu thích

  NBA 2K24 Virtual Currency , còn được gọi là VC, là loại tiền bạn sử dụng để mua vật phẩm từ cửa hàng trong trò chơi ở NBA 2K23 . Mỗi thẻ chứa một lượng VC nhất định sẽ được thêm vào tài khoản của bạn sau khi mã được đổi. Bạn có thể sử dụng VC của mình bất cứ lúc nào và mua nội dung đặc biệt để nâng cao trải nghiệm trò chơi của mình.  VC được sử dụng để nâng cấp các thuộc tính trong MyPLAYER, mua hàng hóa ảo như đồng phục, thiết bị, quần áo và thậm chí cả các gói hoạt hình có đầy đủ các chuyển động mới cho MyCAREER và mua các gói MyTEAM để mở rộng bộ sưu tập của bạn.  VC của bạn được liên kết với tài khoản trò chơi của bạn trên một trò chơi và nền tảng cụ thể. Bạn muốn đảm bảo rằng bạn đang mua đúng sản phẩm vì nó không được chia sẻ giữa các dòng nền tảng, mặc dù trong một số trường hợp, có thể chia sẻ nó giữa các nền tảng từ cùng một dòng thông qua hệ thống Ví dùng chung.

  Xem thêm
  Sản phẩm này là một thẻ game và cần được sử dụng với phiên bản gốc của game : NBA 2K24
  124.000

  Giá tốt nhất cho NBA 2K24 VC là bao nhiêu?

  Mã cho Xbox để được kích hoạt trên Xbox Live.

  Bình luận về NBA 2K24 Virtual Currency