Instant Gaming EU
 
 

Mua Prison Architect 2 key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Prison Architect 2 PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Prison Architect 2 là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  The Warden’s Edition Pack:

  • Captain Sandens
  • Rahul Banks
  • Professor Yung
  • Nina Barros
  • Warden’s Rug
  • Warden’s Desk
  • Warden’s Wallpaper

  Bình luận về Prison Architect 2

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Prison Architect 2
  • Danh mục : Mô phỏng , Chiến lược
  • Tác giả : Paradox interactive
  • Nhà phát triển : Double Eleven
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 7 tháng 5, 2024
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 10 (64 bit)
   • CPU : Core i7-6700K / Ryzen 5 2600X
   • RAM : 8 GB
   • GPU : GeForce GTX 970 / Radeon RX 480
   • Kiến nghị
   • OS : TBC
   • CPU : TBC
   • GPU : TBC
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 16