Mua Rock Band 4 key


  Xin lỗi, hiện tại ko có giá nào cho Rock Band 4.
  Vui lòng quay lại sau hoặc thử chọn một quốc gia hoặc đơn vị tiền khác.

  Bạn cũng có thể muốn xem các sản phẩm có liên quan đến Rock Band 4 bên dưới hoặc quay lại danh mục của Rock Band 4 : Mô phỏng
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Rock Band 4
  • Danh mục : Mô phỏng
  • Tác giả : Harmonix Music Systems
  • Nhà phát triển : Harmonix Music Systems
  • Chế độ : Solo, Multiplayer, Co-op
  • Ngày ra mắt : 6 tháng 10, 2015
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12