Mua Gemini Rue key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 6 nhà cung cấp hỗ trợ 1 hệ thống DRM: Steam trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 1 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 6 giá (digital) .

  Giá tốt nhất cho Gemini Rue là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Phí

  Bình luận về Gemini Rue

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Gemini Rue
  • Danh mục : Phiêu lưu
  • Tác giả : Wadjet Eye Games
  • Nhà phát triển : Joshua Nuernberger
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 26 tháng 10, 2011
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 2000
   • CPU : 1.8 GHz Processor
   • RAM : 512 MB
   • GPU : 3D graphics card compatible with DirectX 9.0c
   • Dung lượng : 1 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 16