Instant Gaming EU
 
 

Mua Technobabylon key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Technobabylon PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Technobabylon là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về Technobabylon

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Technobabylon
  • Danh mục : Phiêu lưu , Point and Click
  • Tác giả : Wadjet Eye Games
  • Nhà phát triển : Technocrat Games
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 21 tháng 5, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows ME
   • CPU : Pentium
   • RAM : 64MB
   • GPU : 700 Mhz system minimum
   • Dung lượng : 3GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12