Mua Technobabylon

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Technobabylon PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Technobabylon
  • Danh mục : Phiêu lưu , Point and Click
  • Tác giả : Wadjet Eye Games
  • Nhà phát triển : Technocrat Games
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 21 tháng 5, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows ME
   • CPU : Pentium
   • RAM : 64MB
   • GPU : 700 Mhz system minimum
   • Dung lượng : 3GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12
  DLCompare Extension