Mua Tour de France 2024 - Cycling Kit Pack key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 5 nhà cung cấp hỗ trợ 1 hệ thống DRM: Steam trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 1 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 5 giá (digital) .

  Game này là DLC và cần phải kết hợp với phiên bản gốc của game : Tour de France 2024

  Giá tốt nhất cho Tour de France 2024 Cycling Kit Pack là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Phí

  Bình luận về Tour de France 2024 - Cycling Kit Pack

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Tour de France 2024 Cycling Kit Pack
  • Danh mục : Thể thao
  • Tác giả : Nacon
  • Nhà phát triển : Cyanide
  • Chế độ : Solo, Multiplayer, Co-op
  • Ngày ra mắt : 6 tháng 6, 2024
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 7 (64 bit)
   • CPU : Core i5-3470 / FX-8350
   • RAM : 4 GB
   • GPU : GeForce GTX 650 / Radeon R7 250
   • Dung lượng : 30 GB
   • Kiến nghị
   • OS : Windows 10 (64 bit)
   • CPU : Core i5-7600 / Ryzen 5 2600
   • RAM : 8 GB
   • GPU : GeForce GTX 750 Ti / Radeon R9 280
   • Dung lượng : 30 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 3ESRB E