Mua Bodycam key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 6 nhà cung cấp hỗ trợ 1 hệ thống DRM: Steam trên 1 nền tảng - PC. Trò chơi cung cấp 1 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 10 giá (digital) . Ngoài ra, nền tảng của chúng tôi còn hiển thị phản hồi từ người dùng, với 1 bình luận đã được chia sẻ.

  Giá tốt nhất cho Bodycam là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Phí

  Bình luận về Bodycam

  KittenChucklenugget
  KittenChucklenugget
  12:02 9 thg 6, 2024tại dlcompare.com
  this is not the game you saw on youtube last year. that is Unrecord, this is Bodycam a different game. awesome visuals and loud sound effects gives the impression that is real life. 10/10 all FPS games should have this camera mode
  đây không phải là trò chơi bạn đã xem trên youtube năm ngoái. đó là Unrecord, đây là Bodycam một trò chơi khác. hình ảnh tuyệt vời và hiệu ứng âm thanh lớn mang lại ấn tượng như cuộc sống thực. 10/10 tất cả game FPS nên có chế độ camera này

  Bạn cũng có thể thích

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Bodycam
  • Danh mục : Hành động , Mô phỏng , Chiến lược
  • Tác giả : Reissad Studio
  • Nhà phát triển : Reissad Studio
  • Chế độ : Multiplayer
  • Ngày ra mắt : 8 tháng 6, 2024
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 10 / 11 (64 bit)
   • CPU : AMD Ryzen 7 3700X, Intel Core i7-9700K
   • RAM : 8 GB
   • GPU : Radeon RX 5700 / GeForce RTX 2070
   • Dung lượng : 50 GB
   • Kiến nghị
   • CPU : Ryzen 7 3800X / Core i7-10700K
   • RAM : 16 GB
   • GPU : Radeon RX 6600 XT / GeForce RTX 3060
   • Dung lượng : 50 GB