Mua Grey Goo

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Grey Goo PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Grey Goo
  • Danh mục : Chiến lược
  • Tác giả : Six Foot
  • Nhà phát triển : Petroglyph
  • Chế độ : Solo, Multiplayer
  • Ngày ra mắt : 23 tháng 1, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Win 7 / 8
   • CPU : 3.5 GHz / i3 Dual Core or equivalent
   • RAM : 4GB
   • GPU : 1024 MB DirectX 11 capable video card
   • Dung lượng : 15GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12
  DLCompare Extension