Instant Gaming EU
 
 

Mua Grey Goo key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Grey Goo PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Grey Goo là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về Grey Goo

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Grey Goo
  • Danh mục : Chiến lược
  • Tác giả : Six Foot
  • Nhà phát triển : Petroglyph
  • Chế độ : Solo, Multiplayer
  • Ngày ra mắt : 23 tháng 1, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Win 7 / 8
   • CPU : 3.5 GHz / i3 Dual Core or equivalent
   • RAM : 4GB
   • GPU : 1024 MB DirectX 11 capable video card
   • Dung lượng : 15GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12