Mua Infamous : First Light key

  Shop yêu thích

   So sánh giá mua Infamous : First Light , dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

   Giá tốt nhất cho Infamous First Light là bao nhiêu?

   Mã dành cho PS5 cần được kích hoạt trên Playstation Network.

   Bình luận về Infamous : First Light

   • Thông tin kỹ thuật

   • Website chính thức : Infamous First Light
   • Danh mục : Hành động
   • Tác giả : Sucker Punck
   • Nhà phát triển : Sony Interactive Entertainment
   • Chế độ : Solo
   • Ngày ra mắt : 26 tháng 8, 2014