Mua Besiege key

 • PC

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Besiege PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Besiege là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về Besiege

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Besiege
  • Danh mục : Quản lý , Mô phỏng
  • Tác giả : Spiderling studios
  • Nhà phát triển : Spiderling studios
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 18 tháng 2, 2020
  • Cấu hình yêu cầu
   • Kiến nghị
   • OS : Windows 10
   • CPU : Quad Core
   • RAM : 8 GB
   • GPU : 3 GB Dedicated VRAM
   • Dung lượng : 5 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12