Mua Stardrive 2 key

 • PC

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Stardrive 2 PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Stardrive 2 là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về Stardrive 2

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Stardrive 2
  • Danh mục : Chiến lược
  • Tác giả : Iceberg Interactive
  • Nhà phát triển : Zero Sum Games
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 9 tháng 4, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12