Mua Lethis - Path of Progress key

 • PC

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Lethis - Path of Progress PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Lethis Path of Progress là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về Lethis - Path of Progress

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Lethis Path of Progress
  • Danh mục : Mô phỏng , Chiến lược
  • Tác giả : Triskell Interactive
  • Nhà phát triển : Triskell Interactive
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 25 tháng 6, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows 7/8/8.1
   • CPU : Intel core 2 duo, 2.0GHz
   • RAM : 2GB
   • GPU : 512MB Video
   • Dung lượng : 1500MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 7