Mua Dark Souls 3 key

 • PC

Shop yêu thích

  (*) Chúng tôi đã phát hiện sản phẩm này có sẵn từ 18 nhà cung cấp hỗ trợ 2 hệ thống DRM: Steam, Sony PSN trên 2 nền tảng - PC, PS4. Trò chơi cung cấp 2 phiên bản khác nhau. Trong so sánh giá của chúng tôi, chúng tôi có 50 giá (digital) . Ngoài ra, nền tảng của chúng tôi còn hiển thị phản hồi từ người dùng, với 5 bình luận đã được chia sẻ.

  Giá tốt nhất cho Dark Souls 3 là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Mã dành cho PS5 cần được kích hoạt trên Playstation Network.

  Phí

  Bình luận về Dark Souls 3

  6271ac7a0784e@theactualblai
  6271ac7a0784e@theactualblai
  00:48 4 thg 5, 2022tại dlcompare.es
  Por lo menos los 3 primeros links no van: El primero no tiene stock (y todas las reviews de la página dicen que es una estafa). El segundo no te manda a dark souls, te manda a TALES OF VESPERIA™: DEFINITIVE EDITION (PS4) (he comprovado y ahí dark souls está por 28.99) y el tercero te manda al dark souls season pass.
  Ít nhất 3 liên kết đầu tiên không hoạt động: Liên kết đầu tiên đã hết hàng (và tất cả các đánh giá trên trang đều cho rằng đó là lừa đảo). Cái thứ hai không đưa bạn đến những linh hồn đen tối, nó đưa bạn đến TALES OF VESPERIA™: DEFINITIVE EDITION (PS4) (Tôi đã kiểm tra và ở đó những linh hồn đen tối có giá 28,99) và cái thứ ba đưa bạn đến thẻ mùa của những linh hồn đen tối.
  Mary
  Mary
  18:43 19 thg 1, 2019tại dlcompare.com
  Want this game so much, thanks for all this price comparison.
  Muốn trò chơi này rất nhiều, cảm ơn vì tất cả so sánh giá này.
  SkyHigami
  SkyHigami
  11:05 3 thg 1, 2017tại dlcompare.fr
  Je veux absolument ce 3eme opus je n'en peux plus d'attendre ! ;( ma saga préféré de la gen précédente et actuel !
  Tôi thực sự muốn tác phẩm thứ 3 này, tôi không thể chờ đợi! ;( câu chuyện yêu thích của tôi từ thế hệ trước và hiện tại!
  Sparatite
  Sparatite
  17:52 29 thg 12, 2016tại dlcompare.fr
  J’aimerai joué a Dark Souls 3 deluxe edition, j’ai prévu de l’acheter mais un contre temps sur mon ordinateur m’empêche de faire toute dépense (malgré les nombreux euros économisé avec ce site !), c’est vraiment dommage car après avoir fait dark souls 1 et dark souls 2 je me dois de faire ce monstre. Je me dois de relevé ce défi, je dois élancer mon épée dans les boss de ce jeu, cela en vas de mon honneur et ma raison de jouer au jeu vidéo en ce moment.
  Tôi muốn chơi phiên bản cao cấp của Dark Souls 3, tôi đã định mua nó nhưng máy tính của tôi bị lỗi khiến tôi không thể chi tiêu bất cứ thứ gì (mặc dù đã tiết kiệm được nhiều euro với trang web này!), thật đáng tiếc vì sau khi chơi Dark Souls 1 và linh hồn bóng tối 2 Tôi phải làm con quái vật này. Tôi phải chấp nhận thử thách này, tôi phải vung kiếm của mình trước những tên trùm của trò chơi này, đó là danh dự của tôi và là lý do để tôi chơi trò chơi điện tử ngay bây giờ.
  Sanic
  Sanic
  11:44 8 thg 4, 2016tại dlcompare.fr
  le premier prix est en réalité sur le site en livre sterling, donc il n'est pas a 31.99€
  giá đầu tiên thực sự có trên trang web bằng bảng Anh, vì vậy nó không phải là €31,99

  Bạn cũng có thể thích