Mua Train Simulator 2016 key

 • PC

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Train Simulator 2016 PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Train Simulator 2016 là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về Train Simulator 2016

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Train Simulator 2016
  • Danh mục : Mô phỏng
  • Tác giả : Dovetail Games
  • Nhà phát triển : Dovetail Games
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 18 tháng 9, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows® XP
   • CPU : Core 2 Duo 2.8 GHz / AMD Athlon MP
   • RAM : 2 GB
   • GPU : 512 MB Video
   • Dung lượng : 6 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 3