Instant Gaming EU
 
 

Mua Grand Ages: Medieval key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Grand Ages: Medieval PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Grand Ages Medieval là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Khóa CD để sử dụng trên ứng dụng khách GOG GALAXY để tải xuống trò chơi của bạn.

  Bình luận về Grand Ages: Medieval

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Grand Ages Medieval
  • Danh mục : Mô phỏng , Chiến lược
  • Tác giả : Kalypso
  • Nhà phát triển : Gaming Minds Studios
  • Chế độ : Solo, Multiplayer
  • Ngày ra mắt : 25 tháng 9, 2015
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows Vista
   • CPU : Intel® Core™2 Duo Processor E8000
   • RAM : 2 GB
   • GPU : Geforce GTS450
   • Dung lượng : 5 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12