Mua SimCity 4

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua SimCity 4 PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : SimCity 4
  • Danh mục : Mô phỏng
  • Tác giả : Electronic Arts
  • Nhà phát triển : Maxis
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 20 tháng 7, 2010
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows XP
   • CPU : Pentium 3 500
   • RAM : 256 MB
   • GPU : 32 MB Video
   • Dung lượng : 1.6 GB
  DLCompare Extension