Instant Gaming EU
 
 

Mua SimCity 4 key

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua SimCity 4 PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho SimCity 4 là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Sử dụng mã kích hoạt của bạn để tải xuống trò chơi từ Ứng dụng EA.

  Bình luận về SimCity 4

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : SimCity 4
  • Danh mục : Mô phỏng
  • Tác giả : Electronic Arts
  • Nhà phát triển : Maxis
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 20 tháng 7, 2010
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP
   • CPU : Pentium 3 500
   • RAM : 256 MB
   • GPU : 32 MB Video
   • Dung lượng : 1.6 GB