Mua Pokkén Tournament key


  Xin lỗi, hiện tại ko có giá nào cho Pokkén Tournament.
  Vui lòng quay lại sau hoặc thử chọn một quốc gia hoặc đơn vị tiền khác.

  Bạn cũng có thể muốn xem các sản phẩm có liên quan đến Pokkén Tournament bên dưới hoặc quay lại danh mục của Pokkén Tournament : Chiến đấu và võ thuật
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Pokkén Tournament
  • Danh mục : Chiến đấu và võ thuật
  • Tác giả : The Pokémon Company
  • Nhà phát triển : BANDAI NAMCO Entertainment
  • Chế độ : Solo, Multiplayer
  • Ngày ra mắt : 18 tháng 3, 2016
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 7