Mua For Honor key

 • PC
 • XboxOne
 • Xbox Series X

Shop yêu thích

  So sánh giá mua For Honor PC, XboxOne, Xbox Series X, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho For Honor là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Kích hoạt mã của bạn trên Ubisoft Connect.

  Sử dụng khóa của bạn trên trình khởi chạy Epic Games để tải xuống game của bạn

  Mã cho Xbox để được kích hoạt trên Xbox Live.

  Mã dành cho PS5 cần được kích hoạt trên Playstation Network.

  Mã số cho Xbox để được kích hoạt trên Xbox Live.

  Bình luận về For Honor

  Dragos
  Dragos
  18:56 27 thg 6, 2017tại dlcompare.com
  pretty awesome... XDXDXD
  khá tuyệt... XDXDXD
  martin garenne
  martin garenne
  16:20 2 thg 2, 2017tại dlcompare.fr
  un jeux que j ai beaucoup aimé en beta fermé et j attend impatien la beta ouverte :)
  một trò chơi mà tôi thực sự thích trong phiên bản beta kín và tôi đang mong chờ phiên bản beta mở :)
  gvaudan
  gvaudan
  23:47 25 thg 1, 2017tại dlcompare.fr
  Le dernier hit badasse et brute de force de Ubisoft ! 3 factions, 3 puissances, et ce n'est pas un vain mot. Ça va cogner.
  Bản hit mạnh mẽ và bạo lực mới nhất từ Ubisoft! 3 phe, 3 thế lực, và đó không phải là một từ trống rỗng. Nó sẽ đánh.
  martyn77
  martyn77
  20:45 22 thg 1, 2017tại dlcompare.fr
  un jeux que j attend vivement car je l ai testé a la pgw et j ai participé a tout les test technique du jeux je trouve qu il a du potentiel
  một trò chơi mà tôi mong đợi vì tôi đã thử nghiệm nó tại pgw và tôi đã tham gia vào tất cả các bài kiểm tra kỹ thuật của trò chơi tôi nghĩ rằng nó có tiềm năng
  Mamoru
  Mamoru
  12:25 5 thg 1, 2017tại dlcompare.fr
  FOR HONOR ! Tout est dans le titre, honneur et conquêtes m'attendent, et vais tout gagner pour ma patrie ! Bon, assi pour le fun, tout ça tout ça... Mais on veut des combats, on veut du sang, on veut du beau jeu !!
  VÌ DANH DỰ! Tất cả nằm ở danh hiệu, danh dự và những cuộc chinh phục đang chờ đợi tôi, và tôi sẽ giành được mọi thứ cho đất nước của mình! Chà, ngồi xuống cho vui, tất cả chỉ có thế... Nhưng chúng tôi muốn đánh nhau, chúng tôi muốn máu, chúng tôi muốn những trận đấu hay!!
  Simon
  Simon
  19:59 4 thg 1, 2017tại dlcompare.fr
  J'aimerai gagner ce jeu pour pouvoir profiter pleinement de ma nouvelle GtX 1080, et voir ce que vaudra ce jeux au dans sa version final. Thx Dlcompare !
  Tôi muốn giành chiến thắng trong trò chơi này để có thể tận dụng tối đa GtX 1080 mới của mình và xem trò chơi này sẽ có giá trị gì trong phiên bản cuối cùng của nó. Thx Dlso sánh!
  Adrien
  Adrien
  20:17 2 thg 1, 2017tại dlcompare.fr
  Je souhaiterai gagner ce jeu pour le concours pour faire combats en 4vs4 avec ma squad 1 an qu'on l'attends celui là ! :D DEUS VULT ! ( Knight Oblige !)
  Tôi muốn giành chiến thắng trong trò chơi này để tham gia cuộc thi đấu 4vs4 với đội của tôi 1 năm rồi chúng tôi đã chờ đợi điều này! :D DEUS VULT! (Nghĩa vụ hiệp sĩ!)