Mua Punch Club

 • PC
Tạo thông báo cho giá

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Punch Club PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Embark on an odyssey into the mesmerizing realm of Avatar: Frontiers of Pandora, where adventure meets the extraordinary. Are you prepared to unleash your frontier instincts? The Pandora frontier beckons.
  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Punch Club
  • Danh mục : Chiến lược
  • Tác giả : tinyBuild
  • Nhà phát triển : Lazy Bear Games
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 8 tháng 1, 2016
  • Cấu hình yêu cầu
   • Minimum
   • OS : Windows XP
   • CPU : 1 GHz
   • RAM : 1 GB
   • GPU : 3D graphics card compatible with DirectX 9.0c
   • Dung lượng : 1 GB
  DLCompare Extension