Mua Caesar 3 key

 • PC

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Caesar 3 PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Caesar 3 là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Khóa CD để sử dụng trên ứng dụng khách GOG GALAXY để tải xuống trò chơi của bạn.

  Bình luận về Caesar 3

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Caesar 3
  • Danh mục : Mô phỏng , Chiến lược
  • Tác giả : Activision
  • Nhà phát triển : Impressions Games
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 29 tháng 8, 2016
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP
   • CPU : 1 GHz Processor
   • RAM : 256 MB
   • GPU : 3D graphics card compatible with DirectX 7
   • Dung lượng : 366 MB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12