Mua Startopia key

 • PC

Shop yêu thích

  So sánh giá mua Startopia PC, dù ở phiên bản hữu hình trong cửa hàng hay phiên bản kỹ thuật số dưới dạng mã CD key.

  Giá tốt nhất cho Startopia là bao nhiêu?

  Làm thế nào để dùng mã CD key của bạn trên Steam?

  Bình luận về Startopia

  • Thông tin kỹ thuật

  • Website chính thức : Startopia
  • Danh mục : Mô phỏng
  • Tác giả : Square Enix
  • Nhà phát triển : Mucky Foot Productions Ltd
  • Chế độ : Solo
  • Ngày ra mắt : 10 tháng 10, 2013
  • Cấu hình yêu cầu
   • Tối thiểu
   • OS : Windows XP
   • CPU : 1.8 GHz Processor
   • RAM : 512 MB
   • GPU : 3D graphics card compatible with DirectX 9.0c
   • Dung lượng : 2 GB
  • Giới hạn độ tuổi
  • PEGI 12